Qərbi Azərbaycanın rayonları və kəndləri üzrə rayon və kənd icmaları

Qərbi Azərbaycanın rayonları və kəndləri üzrə rayon və kənd icmaları – ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən, məşvərətçi kollegial qurumlardır. QAİ-nin Qərbi Azərbaycanın rayonları üzrə 22 rayon icması və onların tabeliyində olan kənd icmaları vardır.