Xarici ölkələrdə nümayəndəliklər

Xarici ölkələrdə nümayəndəliklər – xaricdə yaşayan, Qərbi Azərbaycanlılarla iş aparmaq, qayıdış hüququna beynəlxalq dəstəyin təşviq edilməsi məqsədilə bir və ya bir neçə ölkə üzrə İdarə Heyətinin qərarı ilə təsis edilir.