İstinadlar


Tarix bölməsi üzrə

1. Məqalənin adı: Qədim dövrlərdə Qərbi Azərbaycan
Müəlliflər: Tarix elmləri doktoru, dosent  Tofiq Nəcəfli, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  Rəşad Mustafa, Ramin Əlizadə

2.  Məqalənin adı: Orta əsrlərdə Qərbi Azərbaycan
Müəlliflər: Tarix elmləri doktoru, dosent  Tofiq Nəcəfli, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  Rəşad Mustafa, Ramin Əlizadə

3.  Məqalənin adı: Çuxursəəd bəylərbəyliyi (içlikdə olan mətnlər: İrəvan şəhərinin meydana gəlməsi və Səfəvilər dövlətinin Çuxursəəd bəylərbəyliyi, Çuxursəəd vilayətinin mərkəzi İrəvan şəhəri, İrəvan şəhəri Səfəvi–Osmanlı müharibələri dövründə, İrəvan şəhəri Osmanlı idarəçiliyində (1583–1604), Osmanlı idarəçiliyi dövründə İrəvan bölgəsinin demoqrafik vəziyyəti, İrəvan şəhərinin azad edilməsi və möhkəmləndirilməsi, İrəvan şəhəri səyyahların təsvirlərində, İrəvan şəhəri XVIII əsrin əvvəllərində)
Müəllif: Tarix elmləri doktoru, dosent Tofiq Nəcəfli

4. Məqalənin adı: İrəvan Xanlığı (içlikdə olan mətnlər: Xanlığın inzibati ərazisi, Mahallar haqqında, Xanlığın əhalisi, İrəvan xanlığının süqutu)
Müəllif: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa

5. Məqalənin adı: Çar Rusiyası dövründə Qərbi Azərbaycan (içlikdə olan mətnlər:İrəvanın işğalı və ilk erməniləşdirmə tədbirləri. (1827, oktyabr–1828, mart), İrəvan qəzası (1840–1849-cu illər)
Müəllif: Tarix elmləri doktoru, professor Kərim Şükürov

6. Məqalənin adı: Zaqafqaziya dövlətçiliyi sistemində Qərbi Azərbaycan (İlk Zaqafqaziya hökumətinin yaradılması, Zaqafqaziya Seymi. Seym hökumətinin təşkili, Trabzon konfransı, Zaqafqaziya Seymi hökuməti ilə Osmanlı dövləti arasında müharibə (1918, 14-22 aprel), ZDFR-in yaradılması, Batum konfransı, Osmanlı dövlətinin Qərbi Azərbaycanda hərbi əməliyyatları. Erməni-Osmanlı müharibəsi (1918-ci il), Erməni dövlətinin yaradılmasına münasibət: Azərbaycan elitasında fərqli baxışlar. Osmanlı dövlətinin mövqeyi, Zaqafqaziya Seyminin buraxılması) 
Müəllif: Tarix elmləri doktoru, professor Kərim Şükürov

7. Məqalənin adı: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Qərbi Azərbaycan 
Müəllif: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa

8.  Məqalənin adı: Sovet hakimiyyəti dövründə Qərbi Azərbaycan 
Müəllif: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa

 “Abidələr” bölməsi
Müəlliflər

1. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əziz Ələkbərli
2.Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa
3. Filologiya elmləri doktoru, professor, ADPU-nun Elmi-təşkilati şöbəsinin müdiri İbrahim Bayramov
4. Tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı Süleyman Məmmədov
5. Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor  Əsgər Zeynalov
6. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Qalib Qasımov

 “Ərazi” (Qərbi Azərbaycanın coğrafiyası) bölməsi
Müəllif: Coğrafiya elmlər doktoru Şəkər Məmmədova


 “Əhali” bölməsi
1.Məqalənin adı: “Ermənistan SSR-də azərbaycanlıların demoqrafik vəziyyəti (1920-1980-ci illər) mövzusunda Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yazdığı dissertasiya. Bakı-2014
 Müəllif: Şəfayət Fərəc oğlu Fərəcov.
2.Məqalənin adı: “Qərbi Azərbaycan əhalisinin tarixi haqqında” məqalə “Dirçəliş - XXI əsr”. 2008.-№126-127.-S.350-355
Müəllif: Şəfayət Fərəc oğlu Fərəcov.

 “Mədəniyyət” bölməsi
1.Məqələnin adı: Qərbi Azərbaycanda folklor
Müəllif:. filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əziz Ələkbərli
2.Məqələnin adı: İrəvanda Azərbaycan mətbuatı tarixindən  
Müəlliflər: Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru, professor Hikmət Babaoğlu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəlal Allahverdiyev
3.Məqələnin adı: İrəvan incəsənəti   
Müəllif: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa
4.Məqələnin adı: Qərbi Azərbaycanda təsviri incəsənət 
Müəllif: Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Qalib Qasımov
5.Məqələnin adı: Qərbi Azərbaycanda mətbuat
Müəllif: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa
6.Məqələnin adı: Qərbi Azərbaycanda elm və təhsil 
Müəllif: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa
7.Məqələnin adı: İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı (1880-1949) 
 Müəllif: İlham Rəhimli. Azərbaycan teatr tarixi (dərslik). Bakı, Çaşıoqlu, 2004

"Deportasiya" bölməsi 

1. https://story.karabakh.center/az/azerbaycanlilarin-muasir-ermenistan-erazisinden-deportasiyasi

"Soyqırım" bölməsi 

1. Məqalənin adı: İrəvan şəhəri, Bakı 2020, səh 76-82. 

Müəllif : Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı Nazim Mustafa